Benelux secretariat welcomes identifier administrators from European Union countries.

De drie Benelux-landen hadden in juli 2021 hun gezamenlijke Benelux IDRO-dienst (ID Registration Organization) opgestart die unieke identificatiecodes verstrekt aan exploitanten van laadpunten en aanbieders van mobiliteitsdiensten die actief zijn in de Benelux-regio. Het Benelux-secretariaat zorgt voor het dagelijks beheer van deze dienst.

In 2022 is een IDRR-Stuurgroep (ID Registration Repository) opgericht die IDRO’s uit andere landen van de Europese Unie uitnodigt om ervaringen en goede praktijken uit te wisselen. Aldus is op 17 mei een twaalftal landen (Benelux, Oostenrijk, Duitsland, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Ierland, Polen, Portugal, Slovenië) in de lokalen van het Benelux-secretariaat bijeengekomen om, in aanwezigheid van DG MOVE van de Europese Commissie, van gedachten te wisselen over de voortgang bij de opzet van hun respectieve IDRO’s.

Met de komende verordening betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen zullen de lidstaten verplicht worden een dienst voor de afgifte van IDRO-identificaties op te zetten, waardoor de Benelux-landen koploper worden. Opgemerkt wordt tevens dat de Benelux de enige is die een gemeenschappelijke IDRO-dienst voor drie landen heeft.

De gezamenlijke Benelux IDRO-dienst telt momenteel 326 identificaties voor exploitanten van laadpunten (CPO’s) en 284 identificaties voor aanbieders van mobiliteitsdiensten (MSP’s).

Meer informatie over Benelux IDRO: www.benelux-idro.eu