De natuur in het onderwijs van morgen!

Een samenwerking tussen mens en natuur dankzij natuur-inclusief onderwijs

La nature dans l’enseignement de demain !

Une collaboration entre l’homme et la nature grâce à l’intégration de la nature dans l’enseignement

Klimaat, natuur en duurzaamheid overschrijden letterlijk de grenzen en vereisen maatschappelijke aandacht en actie. Dit vraagt een goede samenwerking tussen mens en natuur. Om deze samenwerking en opwaardering te bevorderen, is natuur-inclusief onderwijs essentieel. Op 18 januari 2024 zullen we een eerste stap in deze richting zetten. Centraal staat de vraag: Hoe kunnen we een gevoel van natuurverbondenheid versterken in het voortgezet (secundair) onderwijs? Daarbij maken wij gebruik van de ‘Whole School Approach’ (WSA).

Le climat, la nature et la durabilité dépassent les frontières et exigent l’attention et l’action de la société. Ceci demande une bonne collaboration entre l'homme et la nature. Pour stimuler cette coopération et cette mise en valeur, il est essentiel d’intégrer davantage la nature dans l’enseignement. Le 18 januari 2024, nous ferons un premier pas dans cette direction. Nous nous poserons une question principale : comment pouvons-nous renforcer la connexion avec la nature dans l'enseignement secondaire ? Le ‘Whole School Approach’ (WSA) servira de ligne de conduite.

UITNODIGING / INVITATION