Groen denken moet tweede natuur worden in het Benelux-onderwijs.

Penser vert doit devenir une seconde nature dans le Benelux

Klimaat, natuur en duurzaamheid overschrijden letterlijk de grenzen en vereisen maatschappelijke aandacht en actie. Dit vraagt een goede samenwerking tussen mens en natuur. Om deze samenwerking en opwaardering te bevorderen, is natuur-inclusief onderwijs essentieel.

Op 18 januari jl. spraken in Brussel experts vanuit beleid en wetenschap over dit onderwerp. Klik hier voor het verslag.

Tijdens een tweedaagse bijeenkomst op 18 en 19 juni geven we met het NME & EDO werkveld hieraan een praktisch vervolg waarbij de herwaardering van de natuur in het voortgezet onderwijs centraal staat. Daarbij gaan wij uit van de ‘Whole School Approach’ (WSA). Klik hier voor de save the date

Wilt u zich reeds aanmelden? Dan kan via deze link: https://www.ivn.nl/environmental-sustainability-education-and-training/

 

Le climat, la nature et la durabilité dépassent les frontières et exigent l'attention et l'action de la société. Ceci demande une bonne relation entre l'homme et la nature. Pour stimuler cela, il est essentiel d’intégrer davantage la nature dans l’enseignement.

Le 18 janvier dernier, des experts des gouvernements et académiciens ont discuté de ce sujet à Bruxelles. Cliquez ici pour le rapport.

Au cours d'une rencontre de deux jours les 18 et 19 juin prochains, nous donnerons un suivi à ces discussions avec les acteurs de l’ErE & de l’EDD. Ensemble, nous travaillerons à une mise en œuvre pratique de l’intégration de la nature dans l'enseignement secondaire, en suivant l’approche WSA (‘Whole School Approach’)Cliquez ici pour le Save the Date

Vous souhaitez déjà vous inscrire? C'est possible via ce lien: https://www.ivn.nl/environmental-sustainability-education-and-training/